biuro@baterieups.pl 58 348 92 67

BHP, bezpieczna eksploatacja i akumulatorów bezobsługowych.

Nieprawidłowa eksploatacja i serwisowanie akumulatorów może stanowić zagrożenie dla użytkownika, otoczenia i środowiska naturalnego. Przed przystąpieniem do użytkowania i jakichkolwiek prac konserwujących należy zapoznać się z poszczególnymi zasadami BHP zawartymi w instrukcji eksploatacji.

Akumulatory bezobsługowe to coraz powszechniej stosowane narzędzie, które zastępuje na rynku dotychczas wykorzystywane mokre akumulatory kwasowe i zasadowe. W porównaniu do swych poprzedników, ich eksploatacja odbywa się w zdecydowanie bezpieczniejszych warunkach. Główną zaletą akumulatorów VRLA jest szczelna obudowa, a co za tym idzie zminimalizowane ryzyko kontaktu ze żrącym elektrolitem.

Niemniej jednak również w szczelnych akumulatora-pracujacego-cyklicznie.php">akumulatorach bezobsługowych AGM i żelowych znajduje się kwas i niewielkie jego ilości mogą się wydostać przez uszkodzoną obudowę lub przez zawory (np.: przy przeładowaniu). W związku z tym jako podstawowe minimum zabezpieczeń indywidualnych dla obsługi należy przyjąć rękawice oraz okulary.

Rękawice ochronne - najlepiej kwasoodporne.

Rękawice lateksowe i zwykłe rękawice gumowe nie są odporne na działania kwasów i bardzo szybko tracą wytrzymałość i pękają lub się rozpuszczają. Rękawice tekstylne przemakają i również nie są wystarczającym zabezpieczeniem przed kwasem. W związku z tym wymagane jest stosowanie rękawic odpornych na działanie kwasu siarkowego.

Przy pracy z większymi zestawami akumulatorów rękawice powinny pełnić dodatkowo funkcję izolatora. Dostępne są specjalne rękawice atestowane do różnych napięć maksymalnych. Jako uzupełnienie izolacji można stosować specjalne buty lub maty izolujące.

Okulary - lub ochrona całej twarzy

Okulary ochronne stosowane przy pracy z akumulatorami powinny być również odporne na działanie kwasu siarkowego, muszą być na tyle duże aby chronić oczy przed dostaniem się kwasu z przodu, z góry ale również z boków. Zastosowanie jakichkolwiek okularów podnosi bezpieczeństwo ale zbyt małe szkła mogą się okazać niewystarczające.

Okulary okażą się nieocenione przy wystąpieniu iskrzenia, na przykład w wyniku błędnego połączenia lub spowodowanego łączeniem pod obciążeniem. Ryzyko wystąpienia iskrzenia rośnie wraz ze wzrostem napięcia - czyli jest wyższe w długich szeregach akumulatorów.

Zagrożenie wybuchem

Zaletą nowoczesnych akumulatorów (AGM/żel) jest zredukowane wydzielanie wodoru i kwaśnych oparów. W czasie normalnej pracy wydzielanie wodoru jest minimalne (z założenia taki akumulator nie może tracić wody ponieważ nie ma możliwości jej uzupełnienia). Mimo wszystko należy pamiętać o podstawowych zasadach BHP . Choć nowoczesne akumulatory bezobsługowe nie potrzebują specjalnej wentylacji, i mogą pracować w dowolnym położeniu, to jednak warto mimo wszystko zdecydować się na kroki zapobiegawcze, które jeszcze bardziej zwiększą poziom bezpieczeństwa.

W rzadkich przypadkach, również ze szczelnych akumulatorów bezobsługowych, może dojść do wydostania się bardzo dużych ilości wodoru. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku znacznego przeładowania - ładowarka nie obniży na czas napięcia i nie przejdzie w fazę konserwacji lub ulegnie awarii i poda zdecydowanie za wysokie napięcie.

Ze względu na zagrożenie wybuchem niedopuszczalne jest używanie akumulatorów (nawet tych szczelnych i bezobsługowych) w zamkniętych pojemnikach lub pomieszczeniach pozbawionych całkowicie wentylacji.

Akumulatory powinny pracować z dala od urządzeń iskrzących - ze względu na możliwość zapłonu wybuchowej mieszaniny wodoru (zgromadzonej w wyniku niewystarczającej wentylacji).

Jedną z podstawowych zasad BHP jest pamiętanie o korzystaniu wyłącznie z jednego typu akumulatorów. Nie jest zalecane łączenie ze sobą szeregowo starszych i nowszych modeli, akumulatorów o różnej pojemności lub nawet akumulatorów różnych producentów. Pomimo, że takie połączenia mogą w niektórych sytuacjach działać to z założenia są niebezpieczne i zwykle tak zestawione akumulatory szybko tracą swoje parametry.

Niedopuszczalne jest łączenie akumulatorów różnych typów, na przykład akumulator żelowy 6V 1,2Ah połączony szeregowo z akumulatorem Li-ion 7,2V 1,2Ah. Zgodność pojemności i podobieństwo napięć o niczym jeszcze nie świadczy. O ile taki zestaw może się sprawdzić w fazie rozładowania to niestety ładowanie tak połączonych akumulatorów związane jest z bardzo wysokim ryzykiem rozcalenia obudowy, eksplozji, wycieku, przegrzania (mniej lub bardziej efektownego uszkodzenia).

Wysokie napięcie - zagrożenie porażeniem

Akumulatory połączone szeregowo są źródłem napięcia, które nie jest bezpieczne dotykowo (tak jak w przypadku jednego czy dwóch akumulatorów 12V). Przy zestawach akumulatorów postępować należy jak przy urządzeniach pod napięciem. Zwarcia i porażenia prądem stałym DC są niemniej niebezpieczne niż prądem przemiennym AC.

Tylko osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone powinny wykonywać określone prace przy akumulatorach. Przed przystąpieniem do pracy należy zdjąć wszelkie metalowe elementy i inne przedmioty, które mogą być źródłem niebezpieczeństwa. Wszelkie prace przy akumulatorach należy wykonywać narzędziami, które obowiązkowo muszą mieć izolowane uchwyty.

Przed przystąpieniem do użytkowania warto skrupulatnie sprawdzić obudowy akumulatorów - czy nie widać pęknięć, wycieków. Łączone akumulatory powinny mieć taki sam stan naładowania (równe napięcie) i dotyczy to zarówno łączenia szeregowego jak i równoległego.

Wszelkie nieprawidłowości należy w trybie natychmiastowym naprawić co najczęściej oznacza konieczność wymiany uszkodzonego akumulatora. Tylko przestrzegając odpowiednich zasad BHP ustrzeżemy siebie, otoczenie i samo urządzenie przed niebezpieczeństwami i uszkodzeniami.

UWAGA: Koniecznie przeczytaj wszelkie informacje zawarte w instrukcji eksploatacji. Zalecenia dla poszczególnych typów akumulatorów mogą różnić się od opisanych powyżej zasad ogólnych.