biuro@baterieups.pl 58 348 92 67

Wpływ temperatury pracy na żywotność baterii.

Ogromny wpływ na żywotność i utrzymanie parametrów w dłuższym okresie czasu ma temperatura, w jakiej pracuje akumulator.

Podwyższona temperatura pracy

Żywotności projektowane - podawane w karcie katalogowej akumulatora, odnoszą się do pracy w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Podniesienie temperatury pracy o 7 stopni powoduje zmniejszenie żywotności akumulatora o około połowę. Wyższa temperatura pracy, np. w nieizolowanych czy słabo wentylowanych obiektach wystawionych na działanie promieni słonecznych, obniża żywotność jeszcze bardziej bo tam często temperatura dochodzi do 35 stopni. Jest to zdecydowanie powyżej optimum i odbiega od warunków pracy podawanych w kartach katalogowych obok żywotności w latach.

Eksploatacja akumulatora w wysokiej temperaturze powoduje przyspieszoną utratę elektrolitu, a co za tym idzie utratę pojemności.

Praca w ujemnych temperaturach

Wystawienie na ekstremalne temperatury, również ujemne, również niekorzystnie wpływa na żywotność akumulatora.

Na takie warunki bardzo często narażone są akumulatory pracujące jako banki energii dla zestawu paneli pV. W miesiącach zimowych i przy pochmurnej pogodzie, może nie być zapewnione wystarczające doładowywanie akumulatora. Zimą, gdy słonecznych dni jest niewiele, z akumulatora pobierane jest więcej energii niż dostarczane i w efekcie napięcie stopniowo obniża się.

W temperaturach ujemnych dodatkowo może dojść do przemarznięcia akumulatora. Wystawienie rozładowanego akumulatora na działanie ujemnych temperatur skutkuje uszkodzeniem akumulatora i utratą pojemności.