biuro@baterieups.pl 58 348 92 67

Zasady ładowania akumulatorów pracujących buforowo - napięcie i prąd

Akumulatory bezobsługowe (AGM) do pracy buforowej zrewolucjonizowały współczesny rynek techniczny. To, dzięki nim wiele urządzeń może prosperować, nawet wtedy, kiedy pozbawione zostaną podstawowego źródła zasilania. Ale, aby dany akumulator przez wiele lat spełniał powierzoną mu funkcję musi być w odpowiedni sposób eksploatowany i ładowany. Istnieją trzy metody ładowania akumulatorów - ładowanie prądem stałym, ładowanie stałym napięciem i ładowanie przy stałej rezystencji.

Wybór sposobu ładowania uzależniony jest od metody pracy akumulatora. Jak, więc prawidłowo ładować akumulator pracujący buforowo?

Ładowanie akumulatora pracującego buforowo powinno odbywać się metodą stałonapięciową z ograniczeniem prądowym. W praktyce oznacza to, że w pierwszym etapie akumulator ładowany jest stałym prądem i zwiększającym się napięciem. Kiedy bateria osiągnie żądane napięcie ładowania, zwane napięciem końcowym, to przechodzi do kolejnego etapu.

Końcowe napięcie ładowania w przypadku akumulatorów pracujących buforowo wynosi ~2, 3V/ogniowo. Druga faza ładowania polega na tym, że do ładowarki wciąż dostarczane jest stałe napięcie ładowania (~2,3 V), ale za to prąd ładowania nieustannie maleje. Taka procedura działania sprawia, że ogniwa akumulatora osiągają dany próg naładowania, wartość prądu maleje, dzięki czemu urządzenie może być wciąż podłączone do źródła ładowania bez obawy przeładowania.

Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorów pracujących buforowo należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją dołączoną przez producenta. Niezwykle ważne jest również określenie temperatury panującej w danym pomieszczeniu, albowiem przy temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza należy zmniejszyć wartość napięcia ładowania. Napięcie ładowania należy obniżyć o 3 mV * ilość ogniw * ilość stopni C powyżej 25 st. C. Czyli dla temperatury 30 stopni u akumulatora 12V napięcie ładowania powinno być niższe o 3mV * 6 * 5 = 90mV.