biuro@baterieups.pl 58 348 92 67

Jak prawidłowo przechowywać i eksploatować akumulatory?

Akumulatory VRLA to akumulatory bezobsługowe, które charakteryzują się długą żywotnością, bezpieczeństwem i wysoką jakością działania. Oczywiście pod warunkiem, że są w odpowiedni sposób użytkowane. O czym należy pamiętać przechowując i eksploatując akumulatory?

Po pierwsze, danym akumulatorom należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania. Akumulatory powinny być przechowywane w chłodnym, suchym miejscu. W trakcie eksploatacji należy zapewnić odpowiednią cyrkulacją powietrza, odległośc od źródeł ciepła i urządzeń iskrzących. Jest to niezwykle ważne, albowiem podczas ładowania i rozładowywania z akumulatorów wydobywa się wodór, który w określonych warunkach tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Natomiast przechowywanie w nieodpowiedniej temperaturze znacznie skraca jego żywotność. Optymalna temperatura przechowywania to 20 stopni Celsjusza. Przechowując w danym pomieszczeniu kilka akumulatorów należy zachować pomiędzy nimi odpowiednie odległości ( 5-10 mm). Akumulatory nie powinny, a wręcz nie mogą stykać się miedzy sobą obudowami.

Po drugie, podczas użytkowania i ładowania akumulatorów należy ściśle trzymać się zaleceń producenta. Akumulatory muszą być odpowiednio dobrane do wymagań urządzeń i reżimu ich pracy, temperatury pomieszczenia. Należy pamiętać, aby o kilka miesięcy sprawdzać stan techniczny akumulatorów i monitorować ich parametry pomiarowe.

Po trzecie, nie wolno dopuścić do częstego i zbyt głębokiego rozładowania, gdyż to znacznie skraca czas użyteczności akumulatorów. Rozładowany akumulator należy jak najszybciej podłączyć do źródeł ładowania.Tylko prawidłowa eksploatacja, przestrzeganie zaleceń producenta sprawią, że akumulatory bezobsługowe spełnią powierzoną im funkcję i będą służyć nam przez wiele długich lat.