biuro@baterieups.pl 58 348 92 67

System wentylacji i jego rola w akumulatorni

Akumulator ołowiowo kwasowy, podczas ładowania i rozładowywania, wytwarza mniejszą lub większą ilość wodoru, który w określonych warunkach może wywołać wybuch. Ma to miejsce, kiedy stężenie wodoru wynosi 4%, a więc kiedy znajduje się w przedziale zwanym granicą wybuchowości. Dlatego też niezwykle ważne jest sprawdzenie, czy w danym pomieszczeniu zachowane są wszelkie normy bezpieczeństwa i czy akumulatory VRLA mają zapewniony określony system wentylacji. Jak to zrobić?

W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie z pewnością pomoże nam specjalna lista kontrolna systemu wentylacji VRLA opracowana przez Bruca Dick’a opublikowana w magazynie "Battery Man". Na jej podstawie można szybko i bezpiecznie ocenić ryzyko wybuchu i potrzebę usprawnienia systemu wentylacji pomieszczenia akumulatorni.

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielą nam również standardy bezpieczeństwa i eksploatacji baterii akumulatorów określone normą PN- EN 50272. Zgodnie z nią wszystkie akumulatory VRLA muszą mieć zapewnioną wentylację określonym strumieniem powietrza. Wartość tego strumienia obliczyć można na podstawie wzoru Q= 0,05*n*I*C.

To właśnie od wartości Q zależy czy w danej akumulatorni wystarczy zastosować wentylację grawitacyjną z otworami wlotowymi i wylotowymi po przeciwnych stronach czy też wentylację mechaniczną z otworami wentylacyjnymi po przeciwnych stronach pomieszczenia. Pamiętaj, wodór to niebezpieczny gaz, który w określonych warunkach może doprowadzić do wybuchu, dlatego też niezbędne jest wentylowanie pomieszczenia akumulatorni w celu utrzymania wydzielania wodoru na odpowiednio niskim i bezpiecznym poziomie.